Scholen

100.000 bedrijven moeten zelf bewijzen dat ze energie besparen

Ruim honderdduizend bedrijven moeten zelf jaarlijks gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De overheid draait de bewijslast om in een poging de doelen van het ...
Verder Lezen

Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die ...
Verder Lezen

Waarom heeft de een het te warm op kantoor en de ander te koud?

Werken kan behoorlijk ongezond zijn. Wat klopt er van alle beweringen over gezond werken? Hoe warm moet het nu precies zijn op kantoor? (Bron: Algemeen Dagblad). Zie volgende link naar ...
Verder Lezen

Opvolging aanbevelingen Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt

Ministeries hebben aangegeven of zij maatregelen hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Wij hebben dit per onderzoek op een rij gezet. De hier gepresenteerde informatie komt ...
Verder Lezen

Verduurzaming basisschool De Handreiking

Schoolbestuur SKPO wil de schoolgebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, systematisch verduurzamen op basis van een eigen uniforme (kwaliteit) standaard ten aanzien van duurzaam onderhoud en beheer. Met de verduurzaming van ...
Verder Lezen

Scholen steken voor onderwijs bedoelde miljoenen in de kachel

Basis- en middelbare scholen verkwisten miljoenen euro’s aan energiekosten. Verwarmingen staan in schoolvakanties aan, lichten blijven branden en scholen merken niet op dat netbeheerders te hoge facturen sturen. (Bron: Algemeen ...
Verder Lezen

Binnenklimaat in oude scholen zeer slecht

Een schoolgebouw is primair bedoeld om les in te geven en onderwijs in te ontvangen. Het gebouw moet daarom naast energiezuinig vooral een goede en gezonde leer- en werkomgeving zijn ...
Verder Lezen

Basisschool betaalt gasrekening uit salarispot leraren

Schoolbesturen gebruiken geld dat voor personeel bedoeld is om stookkosten, schoonmaak en digitale borden te betalen. Ze hebben geen keus, zeggen ze, omdat het ministerie te weinig geld geeft voor ...
Verder Lezen

Aandacht voor de oplevering, het beheer en het onderhoud van duurzame schoolgebouwen

Duurzame scholen bouwen kan, maar daarnaast is er ook aandacht nodig voor de oplevering, het beheer en het onderhoud. Dat blijkt uit een jaar lang monitoren van 8 duurzame scholen ...
Verder Lezen

Installatiescan voor scholen

Veel gebouwinstallaties in scholen functioneren niet optimaal. Ze zijn niet goed afgesteld en/of draaien wanneer dat niet nodig is. Met behulp van de Installatiescan Scholen kan een installateur op eenvoudige ...
Verder Lezen

Installatiescan Scholen: hulpmiddel bij verduurzaming scholen

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft adviesbureau DWA, in samenwerking met Building Vision, de Installatiescan Scholen ontwikkeld. (Bron: Duurzaam Gebouwd). Zie volgende link naar het volledige ...
Verder Lezen

Komende 10 jaar worden 150 scholen in Rotterdam vervangen en/of verduurzaamd

De komende 10 jaar geeft de gemeente Rotterdam € 0,5 miljard uit om 150 schoolgebouwen in de havenstad te vervangen en te verduurzamen. Dit vertelde wethouder Hugo de Jonge tijdens ...
Verder Lezen

Financieel fonds voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed in Hilversum

Met een revolverend fonds van € 1 miljoen biedt de gemeente Hilversum eigenaren en gebruikers van maatschappelijk vastgoed financiële armslag om te verduurzamen (Bron: Duurzaam Gebouwd). Zie volgende link naar ...
Verder Lezen

10 Amsterdamse scholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10 ...
Verder Lezen

Renovatie van onderwijsgebouwen – Advies Commissie Nijpels

De PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de handen ineen geslagen. De Commissie Nijpels (een gezamenlijke bestuurlijke commissie van deze drie organisaties) heeft een voorstel ontwikkeld dat de ...
Verder Lezen

Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt

De Algemene rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland, dat hebben zij onderzocht door de meningen van gebruikers te inventariseren. Ook zijn zij nagegaan aan welke ...
Verder Lezen

Oplapbeurt voor scholen is niet te betalen

Vernieuwing van basis- en middelbare scholen staat zwaar onder druk nu bouwkosten door het einde van de crisis stijgen. Duizenden scholen zijn aan vervanging toe, maar krijgen geen of niet ...
Verder Lezen

Hogere ambities voor gezonde schoolgebouwen wettelijk vastleggen

Het moet voor zowel gemeenten als schoolbesturen duidelijker zijn wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Bijvoorbeeld door ambities voor een gezond binnenklimaat hebben en een duurzame exploitatie in ...
Verder Lezen

Frisse Scholen Toets

Het opstellen van een Programma van Eisen Frisse Scholen voor de bouw of renovatie van een Frisse School is een belangrijke mijlpaal. De opdrachtgever en het ontwerpteam hebben duidelijk gemaakt ...
Verder Lezen

Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen

De publicatie 'Verduurzamingsmaatregelen' bestaande scholen bevat een lijst met verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO scholen. De lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag en ...
Verder Lezen

Programma van Eisen – Frisse Scholen (september 2015)

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Frisse Scholen. Een slecht binnenmilieu ...
Verder Lezen

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

De Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO) om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (DHP) ...
Verder Lezen

De Frisse Basisschool

‘De frisse basisschool’, is een publicatie met handige gedrag- en low budgettips om de ventilatie in basisscholen te verbeteren. Het boekje geeft informatie over luchtkwaliteit, ventilatie, behaaglijkheid en schoonmaak. Ook ...
Verder Lezen