Verduurzaming basisschool De Handreiking

Schoolbestuur SKPO wil de schoolgebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, systematisch verduurzamen op basis van een eigen uniforme (kwaliteit) standaard ten aanzien van duurzaam onderhoud en beheer. Met de verduurzaming van basisschool “De Handreiking“ gaat zij daarvoor een basis leggen. In dit artikel wordt de huidige situatie en de haalbaarheid van Quick Wins (verbetermaatregelen) in het kort beschreven.

(Bron: Green Deal Scholen).

Zie volgende link naar het artikel.
‘De Handreiking is pilot voor verduurzaming’