Duizenden bedrijven pand kwijt als kantoor niet zuiniger wordt

Duizenden bedrijven dreigen in 2023 uit hun kantoor te worden gezet, omdat het pand niet energiezuinig genoeg is. Eigenaren en huurders weten vaak nog niet van de wet die dit mogelijk maakt, waardoor ze in grote problemen kunnen komen.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is onverbiddelijk: vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland een energielabel C of hoger hebben. Meer dan de helft – omgerekend 43 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte – voldoet nog niet aan die norm, meldt een woordvoerder van het ministerie.

(Bron: Algemeen Dagblad).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Duizenden bedrijven pand kwijt als kantoor niet zuiniger wordt’

Kwaliteit ventilatie hangt af van kwaliteit werk installateur

“Mensen hebben geen zintuig voor de kwaliteit van het binnenklimaat”. De kwaliteit van het binnenklimaat hangt daarom af van de kwaliteit van het werk van de installateur. Hoe beter hij zijn best doet, hoe groter de kans dat de gebruiker goed omgaat met een goed doordacht ventilatiesysteem. Dit geldt voor woningen net zo goed als voor scholen en andere gebouwen.

(Bron: Gawalo).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Kwaliteit ventilatie hangt af van kwaliteit werk installateur

100.000 bedrijven moeten zelf bewijzen dat ze energie besparen

Ruim honderdduizend bedrijven moeten zelf jaarlijks gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De overheid draait de bewijslast om in een poging de doelen van het Energieakkoord te halen. Dat maakt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend aan de Tweede Kamer.

Volgens de Wet Milieubeheer – die al 25 jaar bestaat – zijn bedrijven verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Weinig bedrijven zijn bekend met deze wet en de overheid deed nauwelijks moeite om de wet te handhaven.

Het gaat onder meer om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. De voorzitter van de borgingscommissie Ed Nijpels sprak eerder over een investering voor het bedrijfsleven van een slordige 900 miljoen euro met een geschatte jaaropbrengst van zo’n 400 miljoen euro.

(Bron: NOS).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
100.000 bedrijven moeten zelf bewijzen dat ze energie besparen?’

Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.

Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord.

(Bron: NOS).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing?’

Energielabel C voor kantoren in 2023 is haalbaar, mits er voldoende geïnvesteerd wordt

Kantoorpanden moeten in 2023 voorzien zijn van minimaal energielabel C. Duurzaamheidsconsultant Jeroen van den Hoorn zet uiteen welke maatregelen en investeringen benodigd zijn om aan deze eis te voldoen.

Wist u dat alle kantoren in 2023 minimaal moeten zijn voorzien van energielabel C? De overheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Indien een kantoorpand tegen die tijd niet aan de eisen voldoet, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden.

(Bron: Energie Vastgoed).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Energielabel C voor kantoren in 2023 is haalbaar, mits er voldoende geïnvesteerd wordt’

Opvolging aanbevelingen Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt

Ministeries hebben aangegeven of zij maatregelen hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Wij hebben dit per onderzoek op een rij gezet. De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het ministerie ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

(Bron: Algemene Rekenkamer)

Zie volgende link naar het document met de reactie van de ministeries (OCW en BZK).
‘Opvolging aanbevelingen Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt’

Verduurzaming basisschool De Handreiking

Schoolbestuur SKPO wil de schoolgebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, systematisch verduurzamen op basis van een eigen uniforme (kwaliteit) standaard ten aanzien van duurzaam onderhoud en beheer. Met de verduurzaming van basisschool “De Handreiking“ gaat zij daarvoor een basis leggen. In dit artikel wordt de huidige situatie en de haalbaarheid van Quick Wins (verbetermaatregelen) in het kort beschreven.

(Bron: Green Deal Scholen).

Zie volgende link naar het artikel.
‘De Handreiking is pilot voor verduurzaming’

Duurzame energie levert gemeente Voorschoten besparing

De zonnecollectoren op het dak van het gemeentehuis Voorschoten hebben het eerste jaar veel meer energie opgeleverd dan vooraf was berekend. Het duurzaam opwekken van elektriciteit heeft de gemeente over het afgelopen jaar meer dan 5000 euro op de energierekening bespaard.

(Bron: Duurzame Gemeente).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
‘Duurzame energie levert gemeente Voorschoten besparing’

‘Gemeenten kopen wagens niet duurzaam in’

Gemeenten zeggen wel dat ze duurzamer willen inkopen, maar bij het aanschaffen van nieuwe wagens en taxibusjes voor ouderen en scholieren komt daar weinig van terecht. Slechts een kwart van de gemeenten heeft in de aanbesteding voor een nieuw wagenpark minimale randvoorwaarden voor milieu staan.

(Bron: Algemeen Dagblad).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
‘Gemeenten kopen wagens niet duurzaam in’