Duizenden bedrijven pand kwijt als kantoor niet zuiniger wordt

Duizenden bedrijven dreigen in 2023 uit hun kantoor te worden gezet, omdat het pand niet energiezuinig genoeg is. Eigenaren en huurders weten vaak nog niet van de wet die dit mogelijk maakt, waardoor ze in grote problemen kunnen komen.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is onverbiddelijk: vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland een energielabel C of hoger hebben. Meer dan de helft – omgerekend 43 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte – voldoet nog niet aan die norm, meldt een woordvoerder van het ministerie.

(Bron: Algemeen Dagblad).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Duizenden bedrijven pand kwijt als kantoor niet zuiniger wordt’

Kwaliteit ventilatie hangt af van kwaliteit werk installateur

“Mensen hebben geen zintuig voor de kwaliteit van het binnenklimaat”. De kwaliteit van het binnenklimaat hangt daarom af van de kwaliteit van het werk van de installateur. Hoe beter hij zijn best doet, hoe groter de kans dat de gebruiker goed omgaat met een goed doordacht ventilatiesysteem. Dit geldt voor woningen net zo goed als voor scholen en andere gebouwen.

(Bron: Gawalo).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Kwaliteit ventilatie hangt af van kwaliteit werk installateur

100.000 bedrijven moeten zelf bewijzen dat ze energie besparen

Ruim honderdduizend bedrijven moeten zelf jaarlijks gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De overheid draait de bewijslast om in een poging de doelen van het Energieakkoord te halen. Dat maakt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend aan de Tweede Kamer.

Volgens de Wet Milieubeheer – die al 25 jaar bestaat – zijn bedrijven verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Weinig bedrijven zijn bekend met deze wet en de overheid deed nauwelijks moeite om de wet te handhaven.

Het gaat onder meer om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. De voorzitter van de borgingscommissie Ed Nijpels sprak eerder over een investering voor het bedrijfsleven van een slordige 900 miljoen euro met een geschatte jaaropbrengst van zo’n 400 miljoen euro.

(Bron: NOS).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
100.000 bedrijven moeten zelf bewijzen dat ze energie besparen?’

Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.

Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord.

(Bron: NOS).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing?’

Energielabel C voor kantoren in 2023 is haalbaar, mits er voldoende geïnvesteerd wordt

Kantoorpanden moeten in 2023 voorzien zijn van minimaal energielabel C. Duurzaamheidsconsultant Jeroen van den Hoorn zet uiteen welke maatregelen en investeringen benodigd zijn om aan deze eis te voldoen.

Wist u dat alle kantoren in 2023 minimaal moeten zijn voorzien van energielabel C? De overheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Indien een kantoorpand tegen die tijd niet aan de eisen voldoet, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden.

(Bron: Energie Vastgoed).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Energielabel C voor kantoren in 2023 is haalbaar, mits er voldoende geïnvesteerd wordt’

80% van de kantoren beschikt nog niet over juiste energielabel

Eigenaren van kantoren lijken zich nauwelijks bewust dat gebouwen met een energielabel van D of lager vanaf 2023 niet langer gebruikt mogen worden. Er komt volgens Heembouw een enorm bouwopgave aan die enorme impact gaat hebben op de kantorenmarkt. Ook huurders gaan de gevolgen ondervinden.

(Bron: Cobouw).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
80% van de kantoren beschikt nog niet over juiste energielabel’

Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft een inbfographic opgesteld ten aanzien van de energielabel C verplichting voor kantoren.

Zie volgende link naar de Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren.
Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren

‘Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat op kantoor’

Het is niet snel goed met het binnenklimaat op kantoor: we vinden het te droog of te koud, te benauwd of te warm. Leidinggevenden meten van alles – tot de prestaties van werknemers aan toe. Maar wat een slecht binnenklimaat doet met ons functioneren, dát meten ze nu net niet.

(Bron: Algemeen Dagblad).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
‘Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat op kantoor’

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen beheer- en onderhoud

De productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud omvat criteria voor regulier en groot onderhoud van bestaande gebouwen, voor de schil en de installaties. De criteria gelden voor zowel leveringen als contractvormen. Het gaat hier om ingrepen die geen vergunningsplicht hebben. (augustus 2017).

Voor de productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper

(Bron: Piano)

Zie volgende link naar het betreffende document op de site van Piaono.
Milieucriteria voor het inkopen van Kantoorgebouwen Beheer en Onderhoud