Duurzaam inkopen kantoorgebouwen beheer- en onderhoud

De productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud omvat criteria voor regulier en groot onderhoud van bestaande gebouwen, voor de schil en de installaties. De criteria gelden voor zowel leveringen als contractvormen. Het gaat hier om ingrepen die geen vergunningsplicht hebben. (augustus 2017).

Voor de productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creƫren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper

(Bron: Piano)

Zie volgende link naar het betreffende document op de site van Piaono.
Milieucriteria voor het inkopen van Kantoorgebouwen Beheer en Onderhoud