Home

Beschikbare informatie in de vorm van publicaties, artikelen, video’s e.d. ten aanzien van duurzame huisvesting van utiliteitsgebouwen en specifiek voor scholen en gemeentelijk vastgoed.

RECENTE ARTIKELEN

Binnenklimaat in oude scholen zeer slecht

en schoolgebouw is primair bedoeld om les in te geven en onderwijs in te ontvangen. Het gebouw moet daarom naast energiezuinig vooral een goede en gezonde leer- en werkomgeving zijn ...
Meer Lezen

Basisschool betaalt gasrekening uit salarispot leraren

Schoolbesturen gebruiken geld dat voor personeel bedoeld is om stookkosten, schoonmaak en digitale borden te betalen. Ze hebben geen keus, zeggen ze, omdat het ministerie te weinig geld geeft voor ...
Meer Lezen

Aandacht voor de oplevering, het beheer en het onderhoud van duurzame schoolgebouwen

Duurzame scholen bouwen kan, maar daarnaast is er ook aandacht nodig voor de oplevering, het beheer en het onderhoud. Dat blijkt uit een jaar lang monitoren van 8 duurzame scholen ...
Meer Lezen

Installatiescan voor scholen

Veel gebouwinstallaties in scholen functioneren niet optimaal. Ze zijn niet goed afgesteld en/of draaien wanneer dat niet nodig is. Met behulp van de Installatiescan Scholen kan een installateur op eenvoudige ...
Meer Lezen

Installatiescan Scholen: hulpmiddel bij verduurzaming scholen

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft adviesbureau DWA, in samenwerking met Building Vision, de Installatiescan Scholen ontwikkeld. (Bron: Duurzaam Gebouwd). Zie volgende link naar het volledige ...
Meer Lezen

Komende 10 jaar worden 150 scholen in Rotterdam vervangen en/of verduurzaamd

De komende 10 jaar geeft de gemeente Rotterdam € 0,5 miljard uit om 150 schoolgebouwen in de havenstad te vervangen en te verduurzamen. Dit vertelde wethouder Hugo de Jonge tijdens ...
Meer Lezen

Financieel fonds voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed in Hilversum

Met een revolverend fonds van € 1 miljoen biedt de gemeente Hilversum eigenaren en gebruikers van maatschappelijk vastgoed financiële armslag om te verduurzamen (Bron: Duurzaam Gebouwd). Zie volgende link naar ...
Meer Lezen

10 Amsterdamse scholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10 ...
Meer Lezen

Renovatie van onderwijsgebouwen – Advies Commissie Nijpels

De PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de handen ineen geslagen. De Commissie Nijpels (een gezamenlijke bestuurlijke commissie van deze drie organisaties) heeft een voorstel ontwikkeld dat de ...
Meer Lezen

Hogere ambities voor gezonde schoolgebouwen wettelijk vastleggen

Het moet voor zowel gemeenten als schoolbesturen duidelijker zijn wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Bijvoorbeeld door ambities voor een gezond binnenklimaat hebben en een duurzame exploitatie in ...
Meer Lezen