Home

Beschikbare informatie in de vorm van publicaties, artikelen, video’s e.d. ten aanzien van duurzame huisvesting van utiliteitsgebouwen en specifiek voor scholen en gemeentelijk vastgoed.

Frisse Scholen Toets

Het opstellen van een Programma van Eisen Frisse Scholen voor de bouw of renovatie van een Frisse School is een belangrijke mijlpaal. De opdrachtgever en het ontwerpteam hebben duidelijk gemaakt ...
Meer Lezen

Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen

De publicatie 'Verduurzamingsmaatregelen' bestaande scholen bevat een lijst met verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO scholen. De lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag en ...
Meer Lezen

Programma van Eisen – Frisse Scholen (september 2015)

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Frisse Scholen. Een slecht binnenmilieu ...
Meer Lezen

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

De Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO) om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (DHP) ...
Meer Lezen