Home

Publicaties, artikelen, video’s e.d. ten aanzien van duurzame huisvesting van utiliteitsgebouwen en specifiek voor scholen, kantoren en gemeentelijk vastgoed.

RECENTE ARTIKELEN

Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden ...
Meer Lezen

‘Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat op kantoor’

Het is niet snel goed met het binnenklimaat op kantoor: we vinden het te droog of te koud, te benauwd of te warm. Leidinggevenden meten van alles - tot de ...
Meer Lezen

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen beheer- en onderhoud

De productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud omvat criteria voor regulier en groot onderhoud van bestaande gebouwen, voor de schil en de installaties. De criteria gelden voor zowel leveringen als contractvormen ...
Meer Lezen

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen Renovatie

Onder renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale ...
Meer Lezen

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen huur en aankoop

De productgroep Kantoorgebouwen huur en aankoop omvat de aankoop van bestaande kantoorgebouwen en huurcontracten voor gehele gebouwen. Tevens zijn criteria opgenomen voor vervanging van het inbouwpakket. Dit is meestal aan ...
Meer Lezen