Home

Publicaties, artikelen, video’s e.d. ten aanzien van duurzame huisvesting van utiliteitsgebouwen en specifiek voor scholen, kantoren en gemeentelijk vastgoed.

RECENTE ARTIKELEN

Opvolging aanbevelingen Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt

Ministeries hebben aangegeven of zij maatregelen hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Wij hebben dit per onderzoek op een rij gezet. De hier gepresenteerde informatie komt ...
Meer Lezen

Verduurzaming basisschool De Handreiking

Schoolbestuur SKPO wil de schoolgebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, systematisch verduurzamen op basis van een eigen uniforme (kwaliteit) standaard ten aanzien van duurzaam onderhoud en beheer. Met de verduurzaming van ...
Meer Lezen

Duurzame energie levert gemeente Voorschoten besparing

De zonnecollectoren op het dak van het gemeentehuis Voorschoten hebben het eerste jaar veel meer energie opgeleverd dan vooraf was berekend. Het duurzaam opwekken van elektriciteit heeft de gemeente over ...
Meer Lezen

‘Gemeenten kopen wagens niet duurzaam in’

Gemeenten zeggen wel dat ze duurzamer willen inkopen, maar bij het aanschaffen van nieuwe wagens en taxibusjes voor ouderen en scholieren komt daar weinig van terecht. Slechts een kwart van ...
Meer Lezen

Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden ...
Meer Lezen