Gemeentelijk vastgoed

Duizenden bedrijven pand kwijt als kantoor niet zuiniger wordt

Duizenden bedrijven dreigen in 2023 uit hun kantoor te worden gezet, omdat het pand niet energiezuinig genoeg is. Eigenaren en huurders weten vaak nog niet van de wet die dit ...
Verder Lezen

Kwaliteit ventilatie hangt af van kwaliteit werk installateur

“Mensen hebben geen zintuig voor de kwaliteit van het binnenklimaat”. De kwaliteit van het binnenklimaat hangt daarom af van de kwaliteit van het werk van de installateur. Hoe beter hij ...
Verder Lezen

100.000 bedrijven moeten zelf bewijzen dat ze energie besparen

Ruim honderdduizend bedrijven moeten zelf jaarlijks gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De overheid draait de bewijslast om in een poging de doelen van het ...
Verder Lezen

Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die ...
Verder Lezen

Waarom heeft de een het te warm op kantoor en de ander te koud?

Werken kan behoorlijk ongezond zijn. Wat klopt er van alle beweringen over gezond werken? Hoe warm moet het nu precies zijn op kantoor? (Bron: Algemeen Dagblad). Zie volgende link naar ...
Verder Lezen

Energielabel C voor kantoren in 2023 is haalbaar, mits er voldoende geïnvesteerd wordt

Kantoorpanden moeten in 2023 voorzien zijn van minimaal energielabel C. Duurzaamheidsconsultant Jeroen van den Hoorn zet uiteen welke maatregelen en investeringen benodigd zijn om aan deze eis te voldoen. Wist ...
Verder Lezen

Duurzame energie levert gemeente Voorschoten besparing

De zonnecollectoren op het dak van het gemeentehuis Voorschoten hebben het eerste jaar veel meer energie opgeleverd dan vooraf was berekend. Het duurzaam opwekken van elektriciteit heeft de gemeente over ...
Verder Lezen

‘Gemeenten kopen wagens niet duurzaam in’

Gemeenten zeggen wel dat ze duurzamer willen inkopen, maar bij het aanschaffen van nieuwe wagens en taxibusjes voor ouderen en scholieren komt daar weinig van terecht. Slechts een kwart van ...
Verder Lezen

80% van de kantoren beschikt nog niet over juiste energielabel

Eigenaren van kantoren lijken zich nauwelijks bewust dat gebouwen met een energielabel van D of lager vanaf 2023 niet langer gebruikt mogen worden. Er komt volgens Heembouw een enorm bouwopgave ...
Verder Lezen

Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden ...
Verder Lezen

‘Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat op kantoor’

Het is niet snel goed met het binnenklimaat op kantoor: we vinden het te droog of te koud, te benauwd of te warm. Leidinggevenden meten van alles - tot de ...
Verder Lezen

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen beheer- en onderhoud

De productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud omvat criteria voor regulier en groot onderhoud van bestaande gebouwen, voor de schil en de installaties. De criteria gelden voor zowel leveringen als contractvormen ...
Verder Lezen

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen Renovatie

Onder renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale ...
Verder Lezen

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen huur en aankoop

De productgroep Kantoorgebouwen huur en aankoop omvat de aankoop van bestaande kantoorgebouwen en huurcontracten voor gehele gebouwen. Tevens zijn criteria opgenomen voor vervanging van het inbouwpakket. Dit is meestal aan ...
Verder Lezen

Gratis basis EPA-U advies voor een gemeentelijk kantoor

RVO.nl biedt voor maximaal 25 gemeenten een gratis basis EPA-U advies waarbij maximaal één gemeentekantoor nader onder de loep wordt genomen. Building Vision zal dit basis EPA-U advies dan voor ...
Verder Lezen

Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben

Kantoorgebouwen met meer dan 100 m2 vloeroppervlakte moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben, voldoen ze daar niet aan, dan mogen ze niet niet meer als kantoor gebruikt worden. De ...
Verder Lezen

Financieel fonds voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed in Hilversum

Met een revolverend fonds van € 1 miljoen biedt de gemeente Hilversum eigenaren en gebruikers van maatschappelijk vastgoed financiële armslag om te verduurzamen (Bron: Duurzaam Gebouwd). Zie volgende link naar ...
Verder Lezen

Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP) voor gebouwen gemeente Gouda

Gouda is één van de eerste gemeenten met plannen voor een duurzaam meerjarenonderhoud voor haar panden. Voor een deel van de gebouwen maakt de gemeente een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP) ...
Verder Lezen

Leidraad Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed

De Leidraad omvat een stappenplan voor het verduurzamen van een MOP tot een DMOP, de leidraad geeft daarnaast adviezen voor het uitbesteden van beheer en het organiseren van draagvlak en ...
Verder Lezen

Duurzaam inkopen cluster kantoorgebouwen

Onder het cluster Kantoorgebouwen vallen het aankopen, huren, beheren, onderhouden en slopen van kantoorgebouwen en de inrichting van kantoorgebouwen. Op de website van Piano is een specifieke informatie beschikbaar voor: Productgroep: Kantoorgebouwen ...
Verder Lezen

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! een handreiking voor raadsleden, collegeleden en ambtenaren

Veel gemeenten hebben doelen voor duurzaam inkopen geformuleerd. Dit vergt een flinke inspanning van raadsleden, collegeleden en ambtenaren, maar natuurlijk ook van het bedrijfsleven. Zodra er  duurzaam wordt ingekocht door ...
Verder Lezen

G25-gemeenten aan het woord – Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In 2020 moet Nederland 20% minder CO2 uitstoten t.o.v. 1990, 20% minder energie verbruiken en 20% duurzame energie opwekken. In relatie tot deze doelstellingen om energie te besparen, hebben de ...
Verder Lezen