Duurzaam inkopen kantoorgebouwen huur en aankoop

De productgroep Kantoorgebouwen huur en aankoop omvat de aankoop van bestaande kantoorgebouwen en huurcontracten voor gehele gebouwen. Tevens zijn criteria opgenomen voor vervanging van het inbouwpakket. Dit is meestal aan de orde als er een nieuwe gebruiker en/of nieuwe functie in het gebouw wordt gehuisvest. (augustus 2017)

Voor de productgroep Kantoorgebouwen huur en aankoop is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creƫren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.

(Bron: Piano)

Zie volgende link naar het betreffende document op de site van Piaono.
Milieucriteria voor het inkopen van Kantoorgebouwen huur en aankoop