Duurzaam inkopen cluster kantoorgebouwen

Onder het cluster Kantoorgebouwen vallen het aankopen, huren, beheren, onderhouden en slopen van kantoorgebouwen en de inrichting van kantoorgebouwen.

Op de website van Piano is een specifieke informatie beschikbaar voor:

(Bron: Piano)