Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft een inbfographic opgesteld ten aanzien van de energielabel C verplichting voor kantoren.

Zie volgende link naar de Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren.
Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren