Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben

Kantoorgebouwen met meer dan 100 m2 vloeroppervlakte moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben, voldoen ze daar niet aan, dan mogen ze niet niet meer als kantoor gebruikt worden. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken. De verplichting voor (minstens) label C geldt vooralsnog alleen voor kantoren. Echter er komt ook een onderzoek naar de mogelijkheden in andere gebouwen (winkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, sporthallen, musea etc.).

Zie volgende link naar de betreffende brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer .
Kamerbrief-over-energiebesparing-gebouwde-omgeving