Duurzaam inkopen kantoorgebouwen Renovatie

Onder renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft. Het milieucriteriadocument is alleen van toepassing op de kantoorfunctie. (augustus 2017)

Voor de productgroep Kantoorgebouwen renovatie is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.

(Bron: Piano)

Zie volgende link naar het betreffende document op de site van Piaono.
Milieucriteria voor het inkopen van Kantoorgebouwen Renovatie

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen huur en aankoop

De productgroep Kantoorgebouwen huur en aankoop omvat de aankoop van bestaande kantoorgebouwen en huurcontracten voor gehele gebouwen. Tevens zijn criteria opgenomen voor vervanging van het inbouwpakket. Dit is meestal aan de orde als er een nieuwe gebruiker en/of nieuwe functie in het gebouw wordt gehuisvest. (augustus 2017)

Voor de productgroep Kantoorgebouwen huur en aankoop is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.

(Bron: Piano)

Zie volgende link naar het betreffende document op de site van Piaono.
Milieucriteria voor het inkopen van Kantoorgebouwen huur en aankoop

Gratis basis EPA-U advies voor een gemeentelijk kantoor

RVO.nl biedt voor maximaal 25 gemeenten een gratis basis EPA-U advies waarbij maximaal één gemeentekantoor nader onder de loep wordt genomen. Building Vision zal dit basis EPA-U advies dan voor u opstellen.

In principe is dit een vervolgadvies op de “doe het zelf” scan ‘Verduurzaming overheidskantoren. Echter ook zonder deze scan eerste zelf uit te voeren is het mogelijk om een gratis vervolgadvies te laten opstellen in de vorm van een basis EPA-U advies.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod, dan kunt u dat per e-mail melden aan duurzaamgemeentelijkvastgoed@rvo.nl.

Zie volgende link op de site van duurzaamgemeentelijkvastgoed.
Scan verduurzaming overheidskantoren

Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben

Kantoorgebouwen met meer dan 100 m2 vloeroppervlakte moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben, voldoen ze daar niet aan, dan mogen ze niet niet meer als kantoor gebruikt worden. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken. De verplichting voor (minstens) label C geldt vooralsnog alleen voor kantoren. Echter er komt ook een onderzoek naar de mogelijkheden in andere gebouwen (winkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, sporthallen, musea etc.).

Zie volgende link naar de betreffende brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer .
Kamerbrief-over-energiebesparing-gebouwde-omgeving