Opvolging aanbevelingen Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt

Ministeries hebben aangegeven of zij maatregelen hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Wij hebben dit per onderzoek op een rij gezet. De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het ministerie ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

(Bron: Algemene Rekenkamer)

Zie volgende link naar het document met de reactie van de ministeries (OCW en BZK).
‘Opvolging aanbevelingen Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt’