80% van de kantoren beschikt nog niet over juiste energielabel

Eigenaren van kantoren lijken zich nauwelijks bewust dat gebouwen met een energielabel van D of lager vanaf 2023 niet langer gebruikt mogen worden. Er komt volgens Heembouw een enorm bouwopgave aan die enorme impact gaat hebben op de kantorenmarkt. Ook huurders gaan de gevolgen ondervinden.

(Bron: Cobouw).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
80% van de kantoren beschikt nog niet over juiste energielabel’

Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft een inbfographic opgesteld ten aanzien van de energielabel C verplichting voor kantoren.

Zie volgende link naar de Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren.
Infographic Energielabel C verplichting voor kantoren

‘Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat op kantoor’

Het is niet snel goed met het binnenklimaat op kantoor: we vinden het te droog of te koud, te benauwd of te warm. Leidinggevenden meten van alles – tot de prestaties van werknemers aan toe. Maar wat een slecht binnenklimaat doet met ons functioneren, dát meten ze nu net niet.

(Bron: Algemeen Dagblad).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
‘Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat op kantoor’

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen beheer- en onderhoud

De productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud omvat criteria voor regulier en groot onderhoud van bestaande gebouwen, voor de schil en de installaties. De criteria gelden voor zowel leveringen als contractvormen. Het gaat hier om ingrepen die geen vergunningsplicht hebben. (augustus 2017).

Voor de productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper

(Bron: Piano)

Zie volgende link naar het betreffende document op de site van Piaono.
Milieucriteria voor het inkopen van Kantoorgebouwen Beheer en Onderhoud

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen Renovatie

Onder renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft. Het milieucriteriadocument is alleen van toepassing op de kantoorfunctie. (augustus 2017)

Voor de productgroep Kantoorgebouwen renovatie is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.

(Bron: Piano)

Zie volgende link naar het betreffende document op de site van Piaono.
Milieucriteria voor het inkopen van Kantoorgebouwen Renovatie

Duurzaam inkopen kantoorgebouwen huur en aankoop

De productgroep Kantoorgebouwen huur en aankoop omvat de aankoop van bestaande kantoorgebouwen en huurcontracten voor gehele gebouwen. Tevens zijn criteria opgenomen voor vervanging van het inbouwpakket. Dit is meestal aan de orde als er een nieuwe gebruiker en/of nieuwe functie in het gebouw wordt gehuisvest. (augustus 2017)

Voor de productgroep Kantoorgebouwen huur en aankoop is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.

(Bron: Piano)

Zie volgende link naar het betreffende document op de site van Piaono.
Milieucriteria voor het inkopen van Kantoorgebouwen huur en aankoop

Gratis basis EPA-U advies voor een gemeentelijk kantoor

RVO.nl biedt voor maximaal 25 gemeenten een gratis basis EPA-U advies waarbij maximaal één gemeentekantoor nader onder de loep wordt genomen. Building Vision zal dit basis EPA-U advies dan voor u opstellen.

In principe is dit een vervolgadvies op de “doe het zelf” scan ‘Verduurzaming overheidskantoren. Echter ook zonder deze scan eerste zelf uit te voeren is het mogelijk om een gratis vervolgadvies te laten opstellen in de vorm van een basis EPA-U advies.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod, dan kunt u dat per e-mail melden aan duurzaamgemeentelijkvastgoed@rvo.nl.

Zie volgende link op de site van duurzaamgemeentelijkvastgoed.
Scan verduurzaming overheidskantoren

Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben

Kantoorgebouwen met meer dan 100 m2 vloeroppervlakte moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben, voldoen ze daar niet aan, dan mogen ze niet niet meer als kantoor gebruikt worden. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken. De verplichting voor (minstens) label C geldt vooralsnog alleen voor kantoren. Echter er komt ook een onderzoek naar de mogelijkheden in andere gebouwen (winkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, sporthallen, musea etc.).

Zie volgende link naar de betreffende brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer .
Kamerbrief-over-energiebesparing-gebouwde-omgeving

Binnenklimaat in oude scholen zeer slecht

Een schoolgebouw is primair bedoeld om les in te geven en onderwijs in te ontvangen. Het gebouw moet daarom naast energiezuinig vooral een goede en gezonde leer- en werkomgeving zijn. In dit artikel wordt ingegaan op de twee grootste knelpunten op scholen ten aanzien van het binnenklimaat: de luchtkwaliteit in de les-/groepsruimten en de binnentemperatuur in de zomer. Soms staan mogelijke oplossingen op gespannen voet met elkaar.

(Bron: PO Management).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Binnenklimaat in oude scholen zeer slecht