Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt

De Algemene rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland, dat hebben zij onderzocht door de meningen van gebruikers te inventariseren. Ook zijn zij nagegaan aan welke eisen schoolgebouwen moeten voldoen en of ze daar ook aan voldoen. Ze hebben onderzocht of alle partijen die een rol hebben in de zorg voor goede onderwijshuisvesting – gemeenten, schoolsturen en rijksoverheid – die rol ook goed (kunnen) vervullen, en wat daarin beter zou kunnen, zodat eventueel achterblijvende prestaties op het gebied van onderwijshuisvesting misschien zouden kunnen verbeteren.

Zie volgende link voor een overzicht van de meningen van de gebruikers.
‘Meningen van de gebruikers’

Het rapport is op 4 februari 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zie volgende link naar het betreffende document.
‘Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt’

Reacties op het rapport.