Frisse Scholen Toets

Frisse_Scholen_Toets ref

Het opstellen van een Programma van Eisen Frisse Scholen voor de bouw of renovatie van een Frisse School is een belangrijke mijlpaal. De opdrachtgever en het ontwerpteam hebben duidelijk gemaakt aan welke eisen hun voorstellen dienen te voldoen. Het stellen van eisen biedt echter nog geen garantie voor een goed eindresultaat. Tijdens het ontwerp- en bouwproces zal gecontroleerd moet worden of de overeengekomen prestaties inderdaad zijn geleverd. Herstel achteraf is altijd duur, complex, tijdrovend en niet eens altijd mogelijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft daarom in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Frisse Scholen Toets ontwikkeld. Deze sluit aan op het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015. De Frisse Scholen Toets bestaat uit:
• een handleiding voor adviseurs
• een scorekaart (nieuwbouw en bestaande bouw)

(bron: RVO)