Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen

Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen - ref

De publicatie ‘Verduurzamingsmaatregelen’ bestaande scholen bevat een lijst met verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO scholen. De lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag en beheer, en maatregelen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar.
De lijst kan gebruikt worden bij het bepalen van:

  • gerealiseerde en nog mogelijke verduurzamingsmaatregelen
  • quick wins om exploitatiekosten te verlagen en het binnenklimaat te verbeteren
  • verbetermaatregelen die opgenomen dienen te worden in duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMOP)
  • verbetermaatregelen die getroffen dienen te worden in het kader de Wet Milieubeheer.

(bron: RVO)