Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

Leidraad verduurzamen schoolgebouwen - ref

De Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO) om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (DHP) en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP). De leidraad biedt een werkwijze en activiteitenschema voor schoolbesturen en gemeenten om het meerjaren onderhoud van scholen te verduurzamen. De Leidraad is ontwikkeld door Building Vision in opdracht van RVO.

(bron: RVO)