Programma van Eisen – Frisse Scholen (september 2015)

Programma van Eisen Frisse Scholen - ref

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Frisse Scholen. Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver- en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. Naast een optimaal binnenmilieu is daarbij ook een laag energiegebruik van scholen essentieel – alleen al vanwege de kosten.

(bron: RVO)

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

Leidraad verduurzamen schoolgebouwen - ref

De Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO) om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (DHP) en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP). De leidraad biedt een werkwijze en activiteitenschema voor schoolbesturen en gemeenten om het meerjaren onderhoud van scholen te verduurzamen. De Leidraad is ontwikkeld door Building Vision in opdracht van RVO.

(bron: RVO)

De Frisse Basisschool

Brochure De frisse basisschool - ref 250x250

‘De frisse basisschool’, is een publicatie met handige gedrag- en low budgettips om de ventilatie in basisscholen te verbeteren. Het boekje geeft informatie over luchtkwaliteit, ventilatie, behaaglijkheid en schoonmaak. Ook is een methode beschreven om de ventilatiecapaciteit te bepalen van scholen met natuurlijke ventilatie.
(bron: RVO/GGD)